Pro děti

 

Bitva u Hradce Králové

 

Hvězdárna a planetárium

 

Koupaliště a Wellness Flošna

 

Lev Gustík

 

Městské lázně – Aquacentrum

 

Městské lesy

 

Muzeum východních Čech

 

Okružní plavby

 

Bílá věž

Pro děti